Welkom bij mediators vereniging zuid. U kunt via onze website kennis nemen van onze activiteiten en deelname aan de verschillende workshops regelen. Bent u nog geen lid? Reageer dan door op de button lid worden te klikken. Voor slechts € 50,- per jaar bent u lid en profiteert u van alle kortingen op workshops en de mediatorsverzekeringen. close

Berge

naam:Berge
email:hanvandenberge@xs4all.nl
geslacht:man
roepnaam:Han
voorletters:J.H.
tussenvoegsel:van den
adres privé:Koppelstraat 51 - 53
postcode privé:5741 GB
plaats privé:Beek en Donk
bedrijfsnaam:Holland Mediators
adres:Koppelstraat 51 - 53
postcode:5741 GB
plaats:Beek en Donk
telefoon:0492450642
profiel:Holland Mediators is een kleine groep van mediators, die naast de geijkte mediators-opdrachten, streeft naar interdisciplinaire samenwerking met collegas uit aanverwante beroepsgroepen, zoals b.v. psychologen, fiscaal juristen, accountants, notarissen etc. teneinde een efficiënte manier van samenwerking te genereren, waarbij aanvullende kennis wordt ingebracht in het mediation proces, waardoor een hoge mate van productiviteit wordt verkregen.

Daarnaast legt Holland Mediators zich toe op het toepasbaar maken van mediation technieken en vaardigheden in het bedrijfsleven en de overheids instanties, waarbij aspecten van leiding geven en ontvangen, op alle niveaus in de onderneming en bij de overheid aan de orde komen.

Doel daarbij is om tot een optimale samenwerking te komen, binnen genoemde organisaties, met behulp van deze " outside consultants ".

Uitgangspunt is daarbij, dat in het verleden, de productieprocessen tot in detail kunnen worden beheerst en gemeten vwb de te realiseren productiviteit van mens en machine maar dat zo gauw als het er op aan komt de productiviteit van de hogere functies in beeld te brengen, dit veelal niet goed lukt.

Het beeld kan wellicht benaderd worden door een vergelijking te trekken tussen de bedrijfsvoering van grote ondernemingen en familiebedrijven. Enerzijds staan bij de grote bedrijven veeleer de successen van de individuele manager centraal en bij de familiebedrijven, staat meer het overleven centraal op langere termijn.

Philips, fam. Philips in de zestiger en zeventiger jaren en DAF, fam. Van Doorne zijn voorbeelden van dergelijke familiebedrijven. De leiders waren herkenbaar, evenals de doelstellingen op middellange en lange termijn, waarbij niet alleen naar het belang van het familie kapitaal werd gekeken maar ook naar het belang van de werknemers, leveranciers, aandeelhouders en andere stakeholders, alsmede naar een sociale verantwoordelijkheid.

Tegenwoordig staat eigenlijk alleen het belang van de aandeelhouders voorop, mede door het feit dat de directie, door winst maximalisatie na te streven, enorm wordt beloond door de aandeelhouders, die slechts een korte termijn visie hebben.

Dit laatste aspect wordt steeds belangijker. We zien nu dat aandeelhouders, slechts handelaren worden in aandelen en dat de toekomst van een bedrijf en de vele sociale aspecten daaraan, als van geen enkel belang meer wordt beoordeeld.
Banken zien hun klanten niet meer als essentieel maar de winsten die ze kunnen maken met nieuwe Bankproducten, die vaak te ingewikkeld zijn om te doorzien.

Het laten vertrekken van bedrijven uit europa naar goedkopere productie landen, om op korte termijn succes te boeken, zonder te willen erkennen dat het zaken doen en overleven in landen als India, China en Brasil, op langere termijn vaak niet lukt. Kijk naar Philips, dat er na 60 jaar niet in is geslaagd om in Amerika en Japan echt voet aan de grond te krijgen. Laat staan om in de complexe maatschappijen,zoals China, India en Brasil zijn, op langere termijn te kunnen overleven.

Om in Europa te kunnen overleven, staat voor mij vast dat we terug moeten naar een andere manier van leiding geven, doelstellingen vaststellen, mensen motiveren, sociale aspecten meewegen. Daar ligt ook de grote voorsprong die Europa nu heeft op de Verenigde Staten, China,India en Brasil. Wellicht zoeken naar een nieuwe vorm van Familie bedrijven . Familie bedrijven zijn in China en India de kern waar de economie op draait. Aandeelhouders zoeken, die wel in de lange termijn ontwikkeling geìnteresseerd zijn en in het welzijn van mensen.

Ambitie van personen en bedrijven zullen beter op elkaar moeten worden afgestemd en op nieuw moeten worden gedefinieerd.

Conflicten tussen personen in het bedrijfsleven en overheid onderling en met organisaties, zoals Vakbonden en Ondernemingsraden, zullen sneller moeten worden erkend en geannalyseerd en opgelost dienen te worden.

Conclusie Een toekomst visie, voor zowel bedrijven, alsmede overheid, zal in nauwe samenhang moeten worden vastgesteld voor de langere termijn en herkenbaar moeten worden gemaakt voor de burgers in europa. Daarbij moeten de sterke en zwakke punten van het huidige europa in kaart gebracht worden en moet op allerlei niveau´s aan een sterker europa worden gewerkt, waarbij de burger een eigen verantwoording dient te nemen voor zijn eigen toekomst en de bedrijven meer ondersteuning dienen te verkrijgen van de landelijke en europese politiek, alsmede de landelijke en europese vakbonden.

Dat deze nieuwe ontwikkelingen op dit gebied snel zullen moeten plaats vinden staat voor mij als een paal boven water.

Han van den Berge
Bedrijfs Mediator
Gecertificeerd NMI Register Mediator
Directie Holland Mediators

Koppelstraat 51 / 53
5741GB Beek en Donk

tel 0492 / 45 06 42

email HollandMediators )ad) xs4all.nl

Voor advies inzake Mediation toepassingen in Bedrijfsleven en Overheid.


gevolgde opleiding:Mediation & training Network The Lime Tree B.V.