Welkom bij mediators vereniging zuid. U kunt via onze website kennis nemen van onze activiteiten en deelname aan de verschillende workshops regelen. Bent u nog geen lid? Reageer dan door op de button lid worden te klikken. Voor slechts € 50,- per jaar bent u lid en profiteert u van alle kortingen op workshops en de mediatorsverzekeringen. close

Carla Vinken

naam:Carla Vinken
email:carla@vinkenmediation.nl
geslacht:vrouw
roepnaam:Carla
voorletters:CMHC
adres privé:Vogelwikke 4
postcode privé:5731. WG
plaats privé:Mierlo
bedrijfsnaam:Vinken Mediation
adres:Postadres: Vogelwikke 4
postcode:5731. WG
plaats:Mierlo
gsm:0642682480
lid van:NMv
website:Vinkenmediation.nl
profiel:In de ruim 25 jaar dat ik werkzaam ben geweest als advocaat (ondernemingsrecht, contractrecht, civiele (proces-)praktijk), heb ik veel te maken gehad met conflicten die in juridische procedures door de rechter werden beslecht. Ik heb van dichtbij meegemaakt wat de impact van een juridische procedure op partijen kan zijn in financieel, sociaal, emotioneel en psychisch opzicht. Vanuit de overtuiging dat partijen, meer dan zij beseffen, over het vermogen beschikken om zelf tot een oplossing te komen, ben ik geboeid geraakt door mediation als vorm van conflictbemiddeling. Zozeer zelfs, dat ik uiteindelijk ervoor gekozen heb om mij als MfN-registermediator volledig toe te leggen op mediation, met als specialisatie arbeidsmediation en familiemediation.

Mijn benadering van mediation-zaken is faciliterend en transformatief. Partijautonomie staat voor mij als procesbegeleider voorop, evenals het creëren van een veilige omgeving. Als partijen een tussen hen bestaande kwestie willen bespreken, is het belangrijk dat zij hun gedachten en gevoelens ook durven uit te spreken. Vandaar dat ik geen voorstander ben van tussentijdse verslaglegging. Uiteraard zorg ik daarvoor als partijen daar behoefte aan hebben, maar ik beperk dat tot een minimum. Met de keuze om mij volledig toe te leggen op mediation heb ik bewust afstand willen nemen van het juridisch inkaderen van conflicten; om die reden werk ik niet met informed consent.

De verschillende rollen die ik heb c.q. heb gehad zowel privé (partner, moeder, mantelzorger) als in mijn werkzame leven (werknemer, collega, begeleider, ondernemer) hebben mij waardevolle ervaringen gegeven over de verschillende invalshoeken van conflicten. Mensen die mij kennen omschrijven mij als consciëntieus, empathisch, respectvol en betrouwbaar. Ik ga graag met mensen om, maar houd er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. In mijn rol van mediator heb ik het gevoel dat mijn eigenschappen tot hun recht komen en ik mijn ervaringen, kennis en vaardigheden volledig kan benutten.
gevolgde opleiding:Merlijn Training & Advies
foto: