Welkom bij mediators vereniging zuid. U kunt via onze website kennis nemen van onze activiteiten en deelname aan de verschillende workshops regelen. Bent u nog geen lid? Reageer dan door op de button lid worden te klikken. Voor slechts € 50,- per jaar bent u lid en profiteert u van alle kortingen op workshops en de mediatorsverzekeringen. close

Workshops

Workshop Herstelcircles


Omarmen conflicten

Deze workshop is een introductie in herstelcirkels. In 2,5 uur vertellen we je over de achtergrond en de methodiek van herstelcirkels en willen we je iets laten ervaren van de werking ervan. Desgewenst zullen we aandacht besteden aan de overeenkomsten en verschillen met mediation.

Toelichting

Wanneer mensen zich verenigen vanwege gedeelde passie en idealen, en de gemeenschap hen dierbaar is, kan een conflict heel pijnlijk zijn. En wanneer je zonder keuzemogelijkheden onderdeel bent van een gemeenschap, zoals je familie of school of je werkplek, kan een conflict nog pijnlijker zijn. De pijn en het ongemak waar conflicten mee gepaard gaan zorgen voor handelingsverlegenheid. Daardoor worden conflicten genegeerd waardoor ze alleen maar erger worden.

Het verlaten van een gemeenschap waarmee je in conflict bent, wordt uiteindelijk vaak als enige oplossing gezien. Er zijn alleen verliezers. Het individu verliest verbinding met de gemeenschap en een bron van betekenis. De gemeenschap (community) verliest een toegewijd lid.

Een herstelcirkel wil een ander antwoord op conflicten mogelijk maken. In dit antwoord onderzoeken we gezamenlijk de menselijke behoeften die ten grondslag liggen aan onze reacties op bepaalde gebeurtenissen. We willen het conflict zien als iets om naartoe te gaan, omdat we ervan kunnen leren. We geloven dat het deze benadering van conflicten bijdraagt aan duurzame gemeenschappen.

Dominic Barter ontwikkelde deze manier van omgaan met conflicten als antwoord op de wetteloosheid in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. De methode die ze gebruikten, werd als verrassend transformerend en helend ervaren. Hij noemde het ‘Restorative Circles’.

De herstelcirkel als hulpmiddel bij het omgaan met conflicten

De herstelcirkel is een manier om effectief met conflicten om te gaan en heeft als doel om de verbinding te herstellen, zodat ieder deel kan blijven uitmaken van de gemeenschap.

In een herstelcirkel krijgen alle aanwezigen de gelegenheid te praten over:

  • Wat er gebeurde
  • Wat het effect daarvan is
  • Wat er nodig is om dit voortaan te voorkomen
  • Wat er nodig is om samen verder te kunnen

Dit proces vindt plaats volgens een vaste structuur waarbij steeds 1 persoon aan het woord is. Een facilitator (begeleider) begeleidt dit proces en helpt de aanwezigen de intentie en betekenis van het voorval en de gevolgen daarvan duidelijk te krijgen. Iedereen in de kring spreekt net zo lang, tot hij of zij zich werkelijk gehoord voelt en weet dat de anderen hem hebben begrepen. Hierdoor ontstaat ruimte voor het nemen van verantwoordelijkheid en het bijdragen aan herstel.  Het doel is – ondanks de verschillen – elkaar als mens te blijven zien en met elkaar te kunnen leven of werken.

Workshopleider: Jannie Kieft,
MfN registermediator
Bestuurslid Herstelcirkels Nederland
Initiatiefnemer Herstelwerk Den Bosch
jk@kieftmediation.nl | 06-28072506

 

Datum: donderdag 3 oktober 2019
Locatie: Parklaan 54a, 5613 BH Eindhoven. U wordt verwacht in het achterste pand.
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19:30 uur
Einde: 21:30 uur

Aanmelden vóór 30 september 2019 via: info@mediatorsverenigingzuid.nl
Kosten: MVZ-leden gratis, niet-leden € 37,50

Aansluitend bieden wij een drankje aan.
Het volgen van deze workshop levert u 2 MfN-punten op.

Een bewijs van deelname wordt op verzoek verstrekt.
Indien u een bewijs wenst te ontvangen, dit graag aangeven bij de aanmelding.Inschrijven voor deze workshop is niet meer mogelijk