Bestuursleden

Esther Goethart

Naar mijn mening kan mediation op veel gebieden een nog grotere en dus betekenisvollere rol spelen dan nu het geval is. Daarvoor is het onder andere van belang dat mediators zich goed verenigen. Beroepsverenigingen kunnen daar een goede rol in spelen. In het bestuur van de MVZ draag ik als voorzitter graag een steentje bij om mediation en mediators nadrukkelijker op de kaart te zetten. Verdergaande professionalisering, profilering en netwerken zijn daarbij voor mij belangrijke doelstellingen.

Jolanda Hellings

Jolanda Hellings is secretaris van de vereniging. Als secretaris verzorgt zij de bereikbaarheid van de vereniging, de inbox, de ledenadministratie, het verzenden van nieuwsbrieven.  Daarnaast is zij MfN register-mediator, gespecialiseerd in personen- en familierecht en Bijzonder Curator in jeugdzaken. 

“Creëer samen een oplossing die goed voelt van binnen en niet een die er goed uitziet van buiten”

Erik van der Waal

Erik van der Waal is sinds juni 2019 bestuurslid van de Mediatorsvereniging Zuid, met extra aandacht voor vernieuwen en uitbouwen van de communicatie-kanalen van de vereniging, zoals de huisstijl en website.
Hij heeft 25 jaar bedrijfservaring, waarvan 15 jaar als zelfstandig consultant en interim (project) manager, vanaf 2010 mediator en adviseur/trainer, gespecialiseerd in geëscaleerde scheidingen waarbij parental alienation gedrag en het proces van oudervervreemding en ouderverstoting een rol spelen. Hij doet dit vanuit zijn landelijk opererende praktijk HerVerbinden. 

Diane van Heeswijk-van den Heuvel

In januari 2018 ben ik toegetreden tot het bestuur van de MVZ. Mijn visie is dat we als regionale vereniging een verbindende en versterkende rol kunnen hebben voor de individuele mediator máár ook voor het vak mediation an sich. Bottom-up bouwen om ons vak als mediator meer professioneel op de kaart te krijgen. Daar wil ik me graag voor inzetten. Ik ben MfN-registermediator met als specialisatie familiemediations. Daarnaast coach ik mensen vanuit het gedachtengoed van de V-cirkel. Eveneens heb ik samen met mijn echtgenoot een onderneming op het gebied van milieu en textiel.

Portefeuille:

  • Intervisie
  • Workshops, trainingen
  • Samenwerking van MVZ met andere gerelateerde verenigingen

Ad Kuijpers

Ad is penningmeester van de vereniging. Hij is als Novex-executeur & MfN register-mediator werkzaam bij van Gogh notarissen & adviseurs. Het managen van de emoties bij de erfenis afwikkeling is zijn dagelijkse uitdaging.Met zijn ervaring als coach & crisismanager weet hij samen met de andere bestuursleden, van de vereniging iets moois te maken.
Zijn motto: “ Samenwerken is samen delen. Delen is vermenigvuldigen. Dit maakt de MVZ weer groots”.