Aansluiten bij intervisiegroep

Wilt u aansluiten bij een intervisiegroep? Laat het ons weten via het aanmeldformulier intervisie.

Deelname is alleen mogelijk na accordering van de intervisie commissie van de Mediatorsvereniging Zuid en betaling van de bijdrage.

 

Intervisiegroep begeleiden

Bent u een ervaren mediator c.q. peer reviewer en wilt u een intervisiegroep begeleiden, dan kunt u hiervoor contact op nemen met de intervisie coördinator door het aanmeldformulier intervisie begeleiden in te vullen.

Uiteraard krijgt u voor uw inzet een gepaste vergoeding.

Intervisie copy

Het uitgangspunt van de MVZ is zoveel mogelijk te werken met een vaste intervisiegroep om zo de kwaliteit te waarborgen. Alle intervisiegroepen worden begeleid door ervaren mediators die in staat zijn een groep te begeleiden vanuit verschillende intervisiemethoden. De MVZ faciliteert intervisiebegeleiders in het volgen van een gerichte opleiding in het begeleiden van een intervisiegroep zodat zij hun kennis en kunde op peil houden.


PE-punten voor intervisie

Intervisie is een verplicht onderdeel van de permanente educatie-eisen (PE) voor MfN-registermediators. U kunt deelnemen aan 4 bijeenkomsten van twee uur. PE punten krijgt u bij deelname aan minimaal 3 bijeenkomsten.


Kwaliteitsgarantie

De intervisiegroep hanteert de intervisierichtlijnen van de MfN (zie bijlage intervisie richtlijnen). Het staat de begeleider met de deelnemers vrij op welke wijze en met welke (deel van) methodieken er gewerkt wordt.


Kosten

Prijs niet leden € 120,- (ex. btw) voor 4 bijeenkomsten in 2020.
Prijs voor leden € 80,- (ex. btw) voor 4 bijeenkomsten in 2020.


Locatie

Op dit moment worden in de volgende plaatsen intervisies aangeboden:

 

Bij voldoende belangstelling kunnen er ook op andere locaties groepen worden opgestart.